Fotografie Norberta Bryłki | 2011-11-17 Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku