Fotografie Norberta Bryłki | 2012-01-03 Wywieśmy flagi
901490_10200873447548733_1980403714_oakcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-2akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-3akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-4akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-5akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-6akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-7akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-8akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-9akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-10akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-11akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-12akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-13akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-14akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-15akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-16akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-17akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-18akcja_wywiesmy_flage_lwowek_2011_2012-19