Fotografie Norberta Bryłki | 2011-08-17 Przewrócona figura Jezusa

figura-2