Fotografie Norberta Bryłki | 2012-03-01 Wywiad z Piotrem Długoszem, burmistrzem Lwówka