Fotografie Norberta Bryłki | 2012-04-27 I Otwarty Rajd TWR na powitanie wiosny
Rajd na powitanie wiosny NOWY