Fotografie Norberta Bryłki | 2015-03-11 Jan Stoiński, Kazimierz Ozorkiewicz | Nekrolog Jan Stoiński