Fotografie Norberta Bryłki | 2011-06-01 Dorośli czytają dzieciom | Alicja Zaj¹c