Fotografie Norberta Bryłki | 2012-11-15 Poetycki Listopad
poetycki_listopad