Fotografie Norberta Bryłki | 2014-11-25 Za mała karta
Snap1