Fotografie Norberta Bryłki | wręczanie nagrody
Wystąpienie na Konferencji BibliotekWręczenie nagrody