Fotografie Norberta Bryłki | 2016-09-25 Obóz wędrowny w Sudetach. Piechowice 2016, dzień czwarty

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC