Fotografie Norberta Bryłki | 2012-07-08 Zawody konne w Posadowie 2012 | 55998443aa99cplakat_posadowo-1