Fotografie Norberta Bryłki | 2014-05-28 Protesty mieszkańców