Fotografie Norberta Bryłki | 2012-03-12 Wystawa fotograficzna Adama Polańskiego

Adam Polański z gimnazjalistami