Fotografie Norberta Bryłki | ks. Waldemar Bączkowski

2013-07-03 Santiago de CompostellaKrzyż młodzieży