Fotografie Norberta Bryłki | 2012

2012-12-16 Msza św. transmitowana z Brodów na TV Polonii