Fotografie Norberta Bryłki | Karol Skałaski, Katarzyna Luch