Fotografie Norberta Bryłki | KWW Ziemi Lwoweckiej

2014-10-17 Piotr Długosz