Fotografie Norberta Bryłki | Wrzesień

2016-09-22 Obóz wędrowny w Sudetach. Piechowice 2016 - dzień pierwszy2016-09-23 Obóz wędrowny w Sudetach. Piechowice 2016, dzień drugi2016-09-24 Obóz wędrowny w Sudetach. Piechowice 2016, dzień trzeci.2016-09-25 Obóz wędrowny w Sudetach. Piechowice 2016, dzień czwarty2016-11-01 Wszystkich Świętych. Cmentarz parafialny w Lwówku.