Fotografie Norberta Bryłki | Kwiecień

2017-04-09 Misterium Wielkopostne w lwóweckim parku miejskim