Fotografie Norberta Bryłki | Marek Grądzki

2011 Wigilia za pasem