Fotografie Norberta Bryłki | Instytut Zachodni

2011-09-29 Spotkanie w MGOK Lwówek