Fotografie Norberta Bryłki | Czerwiec

2016-06-26 Pożegnanie X. Proboszcza Ekspedyta Błaszczyka