Fotografie Norberta Bryłki | 2011-04-04 Jan Paweł II - wielki poeta

Gimnazjalistki oraz p. Cz. KurowskiPrzemysław Nawrot