2 W. Pi-tek -2 W. Pi-tek - Gr¡b Pa½ski Krzy¬a2 W. Pi-tek Czytanie Màki Pa½skiej2 W. Pi-tek Wniesienie Krzy¬a2 W. Pi-tek- Adoracja Krzy¬a2 W. Pi-tek- Adoracja Krzy¬a2