1 Obrzàd mycia n¡g1 W. Czwartek »yczenia dla Kap-an¡w1 W. Czwartek »yczenia dla Kap-an¡w21 W. Czwartek- czytania