Alicja Zaj¹cBurmistrz Piotr D³ugoszDSCF0762Irena NowakMagdalena Paleñ