2013-05-16 Badanie uszkodzeń na ścieżce rowerowej2013-06-14 Naprawa ścieżki2013-09-19 JózefowoWielopokoleniowe miejsce wypoczynku Józefowo, 21.09.20132013-11-03 Zdjecia od Pana Krzysztofa Pacholaka - Wręczenie nagrody